Interne audit

Bij een interne audit worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de daarin vastgelegde afspraken nagegaan. Tevens wordt bekeken of er volgens de beschreven afspraken wordt gewerkt. Ook wordt beoordeeld of er wordt voldaan aan alle eisen van het certificatieschema en aan de eisen die de organisatie zelf stelt. Een interne toetsing geeft bovendien informatie over de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit.

U kunt een interne audit zelf uitvoeren, maar u kunt dit ook laten doen door een speciaal hiervoor opgeleide auditor van de QA afdeling van Brocacef. De auditor toets in dat geval uw gehele kwaliteitsmanagementsysteem. Desgewenst kunnen ook specifiek onderwerpen getoetst worden.

Interesse in een interne audit door een auditor van Brocacef? Maak hiervoor een afspraak via uw regiomanager van Brocacef of stuur een bericht via het contactformulier.