Home » Versterking bij lokale positionering

Versterking bij lokale positionering

Versterking bij lokale positionering

Door nieuwe (potentiële) toetreders en digitalisering van de farmaceutische zorg is de relatie met de zorgconsument essentieel. Het wordt steeds belangrijker om de lokale positie van de apotheek te versterken en de centrale rol helder te communiceren. Het creëren van bewustwording en het blijven herhalen van de toegevoegde waarde die de apotheek kan, is daarom cruciaal. Brocacef kan u hierbij helpen.