Home » Begeleiding bij kwaliteit

Begeleiding bij kwaliteit

Begeleiding bij kwaliteit

Om de kwaliteit van de dienstverlening in uw apotheek te verhogen en op peil te houden, helpt het om gestructureerd te werken vanuit een kwaliteitsmanagement-systeem. Hierbij is vastgelegd hoe processen verlopen en wordt de uitvoering hiervan getoetst en geëvalueerd aan de hand van kwaliteitsregistraties, audits en prestatie indicatoren. Als een van de belangrijkste onderdelen van het Brocacef Partnership Programma, kunnen wij u hierbij helpen.

Wij werken met het digitale kwaliteitssysteem Q-link waarin o.a. het kwaliteitshandboek en risicoanalyses op processen zijn vastgelegd. Daarnaast worden kwaliteitsregistraties vastgelegd en kunt uw resultaten benchmarken met andere gebruikers. Ook bieden wij ondersteuning in het uitvoeren van interne audits.

Deskundige en betrokken medewerkers van de QA afdeling van Brocacef helpen u graag op weg in de opzet en het onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem, zodat dit voldoet aan de eisen gesteld in het HKZ-certificatieschema Openbare Apotheek.