Home » Begeleiding bij kwaliteit » Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt beheerd met behulp van het digitale systeem Q-link. Hierin zijn vier modules te vinden. Q-base is de registratiemodule waarin alle kwaliteitsregistraties worden vastgelegd. In de module Q-link wordt het handboek beheerd. Q-safe is de module waarin risico’s op procesniveau worden vastgelegd. In de Performance Manager worden kpi’s bijgehouden.

Het Brocacef Partnership Programma kan ondersteuning bieden bij het gebruik van de vier modules, wat leidt tot een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.