Home » Begeleiding bij kwaliteit » Trainingen op het gebied van kwaliteit » Training Continu verbeteren Q-link

Training Continu verbeteren Q-link

Bent u kwaliteitsfunctionaris in de apotheek en werkt u met Q-link? Vindt u het lastig om te bepalen wanneer er een afhandelingsplan aan een registratie moet worden gekoppeld? En wilt u graag oefenen met het inzichtelijk maken van een verbetercyclus in Q-link, dan is de training Continu verbeteren in Q-link geschikt voor u.

Tijdens de training zullen we uitgebreid stilstaan bij het aantoonbaar maken van de PDCA-cyclus. Hoe maak je een oorzaakanalyse bij tekortkomingen en hoe geef je daar opvolging aan met een verbeterplan. Ook het toepassen van Q-safe en de Performance Manager komen in deze training aan bod.

Deze training is bedoeld voor apotheken die deelnemen aan de module "Begeleiding Kwaliteit Totaal" van het Brocacef Partnership Programma. Geschikt voor kwaliteitsfunctionarissen die met Q-link werken.

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met de afdeling QA van Brocacef door een bericht te sturen via het contactformulier.