Home » Hulp bij facility » Afvalverwerking

Afvalverwerking

Renewi is gespecialiseerd in afvalverzameling en afvalverwerking. Voor uw apotheek is het mogelijk om o.a. restafval, geneesmiddelenafval, spuiten en naalden, (vertrouwelijke) papieren, karton en klein gevaarlijk afval professioneel door Renewi af te laten voeren.

Goed om te weten

U maakt gebruik van een collectieve overeenkomst die Brocacef heeft met Renewi voor afvalverwerking.

Voorwaarden

U sluit zelf een overeenkomst af met Renewi voor deze dienstverlening.

Korting

Wilt u weten wat het u oplevert? Kijk voor meer informatie op Mijn Brocacef.