Home » Ondersteuning bij bedrijfsvoering » Kwaliteitsniveau in de apotheek verhogen

Kwaliteitsniveau in de apotheek verhogen

Per apotheek kan worden geanalyseerd welke modules uit ons programma kunnen helpen bij het verhogen van de kwaliteit. Door de modules Q-link, Q-safe, Q-base en/of Performance Manager in te zetten wordt de structuur in de apotheek overzichtelijker en duidelijker. Daardoor kan met continue analyse (Plan, Do, Check, Act) worden ingespeeld op de klant- en medewerkerstevredenheid. U heeft uiteraard de vrijheid te kiezen met welke modules u ondersteund wilt worden.

Het Brocacef Partnership Programma biedt ondersteuning op het gebied van Kwaliteit.
Wij hebben twee modules om u op weg te helpen de kwaliteit van uw apotheek te verbeteren.