Home » Ondersteuning bij bedrijfsvoering » Werktevredenheid van medewerkers verhogen » Begeleiding consultancy – Inventariserend eerste gesprek

Begeleiding consultancy – Inventariserend eerste gesprek

Het huidige functioneren van de apotheek wordt in grote lijnen besproken tijdens een inventariserend gesprek tussen een Brocacef consultant en de apotheker(s). Tevens zullen de wensen en eventuele toekomstplannen van de apotheek worden geïnventariseerd. Ook de modules van Brocacef Consultancy komen ter sprake. Het gesprek duurt maximaal 3 uur, na afloop maakt de consultant een gespreksverslag met aanbevelingen voor een vervolgtraject.