Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Een van de normeisen van HKZ-certificering is, dat minimaal eens per drie jaar een medewerkers-tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Middels een online enquête kunnen apotheekmedewerkers anoniem de vragen invullen en ontvangt de apotheek een eindrapportage. Het medewerkers-tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Feeddex.

Met het onderzoek peilt de apotheek de tevredenheid en betrokkenheid van apotheekmedewerkers. Zo ontdekt u de verbeterpunten op het gebied van samenwerking, communicatie en waardering.