Home » Ondersteuning bij financiën » Hoge voorraadwaarden

Hoge voorraadwaarden

De voorraad is in veel apotheken verre van optimaal. Dat resulteert enerzijds in overvoorraden, winkeldochters en artikelen met een verstreken vervaldatum, en anderzijds in vaak misgrijpen en veel bestelregels. Wij bekijken graag met u welke onderdelen uit Brocacef Partnership Programma een oplossing kunnen bieden voor het optimaliseren en onderhouden van de voorraad in uw apotheek.