Home » Begeleiding bij kwaliteit » Klanttevredenheid vergroten » Ketenpartners-tevredenheidsonderzoek

Ketenpartners-tevredenheidsonderzoek

Als apotheker vervult u een cruciale rol in de 1e lijns zorg. Daarin werkt u nauw samen met andere zorgverleners. Om te onderzoeken hoe deze samenwerking verloopt, kunt u deelnemen aan het ketenpartnertevredenheidsonderzoek dat vanuit het Brocacef Partnership Programma wordt georganiseerd. Dit onderzoek is onafhankelijk en wordt uitgevoerd door Feeddex. De resultaten van uw eigen apotheek kunt u vergelijken met de (gemiddelde) resultaten van andere deelnemende apotheken. Op dit moment is een ketenpartnertevredenheidsonderzoek onder huisartsen, zorginstellingen en thuiszorg beschikbaar. Wanneer u dit onderzoek wilt laten uitvoeren, selecteert u zelf de ketenpartner die u wilt includeren in het onderzoek.