Home » Begeleiding bij kwaliteit » Klanttevredenheid vergroten » Klanttevredenheidsonderzoek Feeddex (inclusief PREM-farmacie meting)

Klanttevredenheidsonderzoek Feeddex (inclusief PREM-farmacie meting)

De patiënt staat centraal in uw apotheek, maar hoe wordt de apotheek door uw patiënten beoordeeld?
Om hier inzicht in te krijgen bieden we door middel van Feeddex een online klanttevredenheidsonderzoek aan. De patiënt ontvangt per e-mail een uitnodiging voor een online enquête. Het klanttevredenheidsonderzoek peilt zo op systematische wijze de waardering die patiënten voor uw apotheek hebben.

Via de rapportagemodule kunt u real time de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek bekijken. De resultaten bieden mogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren.

PREM-farmacie meting
PREM staat voor Patiënt, Reported Experience Maesures. Het is een korte vragenlijst waarmee klanttevredenheids-onderzoek in de apotheek wordt uitgevoerd. Deelname aan het PREM-onderzoek is een eis vanuit de zorgverzekeraars. De uitkomst is bestemd voor zorgverzekeraars en kan worden gebruikt als input voor de contracten. Feeddex voert naast de online monitor eenmaal per jaar de PREM-meting uit. De PREM-meting kan nu ook continu plaatsvinden, met een peildatum van de uitkomsten in mei.