Begeleiding kwaliteit totaal

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem is een effectief hulpmiddel. Daarbij is het van groot belang dat de taken en verantwoordelijkheden op kwaliteitsgebied structureel worden ingevuld. Deze invulling vindt plaats naast het primaire proces in de apotheek. Wilt u zoveel mogelijk worden ontzorgd? Kies dan voor Begeleiding Kwaliteit Totaal en maak gebruik van de expertise en ervaring van Brocacef. Het pakket Begeleiding kwaliteit totaal bestaat uit de volgende modules: Toegang tot Q-link met standaard gevuld kwaliteitshandboek Ondersteuning bij het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem Persoonlijke begeleiding kwaliteit Klanttevredenheidsonderzoek Feeddex (inclusief PREM-farmacie meting) Ketenpartneronderzoek (eens per 3 jaar) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (eens per 3 jaar) Intercollegiale audit Interne audit (eens per 3 jaar) Deelname kwaliteitstrainingen (2 trainingen per jaar) Deelname implementatiebijeenkomsten (2 deelnemers per apotheek) Wilt u meer weten over begeleiding kwaliteit totaal? Kijk voor meer informatie op Mijn Brocacef.