Home » Begeleiding bij kwaliteit » Kwaliteitsniveau van apotheek verhogen » Begeleiding kwaliteit totaal » Deelname implementatiebijeenkomsten (2 deelnemers per apotheek)

Deelname implementatiebijeenkomsten (2 deelnemers per apotheek)

Wij organiseren twee keer per jaar een online kwaliteitsbijeenkomst voor apotheken die deelnemen aan de module ‘Begeleiding Kwaliteit Totaal’ van het Brocacef Partnership Programma. Het doel van deze interactieve bijeenkomst is om u te informeren over ontwikkelingen rondom diverse onderwerpen op het gebied van kwaliteit.

Wilt u meer weten over de kwaliteitsbijeenkomsten? Neem dan contact op met uw regiomanager van Brocacef of stuur een bericht via het contactformulier.