Begeleiding kwaliteit modulair

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem is een effectief hulpmiddel. Een structurele invulling van diverse taken en verantwoordelijkheden op kwaliteitsgebied is hierbij van groot belang. Deze invulling vindt plaats naast het primaire proces in de apotheek. Als u daarbij op onderdelen ondersteuning kunt gebruiken, kijk dan naar de onderstaande modules van het Brocacef Partnership Programma en maak zelf uw keuze.

 Q-link met eigen kwaliteitshandboek Ondersteuning bij het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem Persoonlijke begeleiding kwaliteit Klanttevredenheidsonderzoek Feeddex (inclusief PREM-farmacie meting) Ketenpartneronderzoek (eens per 3 jaar) Medewerkers-tevredeheidsonderzoek (eens per 3 jaar) Interne audit (eens per 3 jaar)

 

Wilt u meer weten over begeleiding kwaliteit modulair? Kijk voor meer informatie op Mijn Brocacef.