Home » Ondersteuning bij bedrijfsvoering » Marge in apotheek verhogen

Marge in apotheek verhogen

De apotheek heeft dagelijks te maken met voorraadbeheer. Denk hierbij aan de hoeveelheid voorraad, verschillende labels, prijsafspraken en de manier van klaarmaken (Central- en Local filling). Voor de apotheek is het belangrijk deze verschillende aspecten in onderlinge samenhang te kunnen beoordelen. Zo kunnen de efficiëntie en de marge op het voorraadbeheer goed in kaart worden gebracht. Het Brocacef Partnership Programma biedt hiervoor verschillende oplossingen.