Check-up apotheek

Bij een Check-up Apotheek worden alle processen in de apotheek onder de loep genomen. Er wordt gekeken welke verbeterpunten in de apotheek aanwezig zijn, hoe die moeten worden aangepakt en in welke volgorde. De Check-up maakt direct het verbeterpotentieel in de apotheek duidelijk.

Allereerst ontvangt de apotheek twee vragenformulieren. Eén exemplaar wordt door de apotheker(s) ingevuld, het tweede door de assistente(s). Vervolgens wordt de apotheek bezocht door een Brocacef consultant met praktijkervaring. Die neemt met de apotheker en desgewenst andere medewerkers de vragenlijst door en vraagt zo nodig verder. Ter beoordeling van de inrichting van de apotheek worden foto’s genomen. Op grond van de verkregen informatie worden de verbeterpunten geformuleerd, met een prioriteitsvolgorde. Daarna kan, samen met de Brocacef consultant, een plan van aanpak worden opgesteld.